آمار بازدیدکنندگان

1
381
415533

اخبار - تقويم آموزشي 961

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

 

 

 

برنامه‌ريزي:

 

جهت تناسب برنامه با وظايف بايد آگاه به زمانه بود و از داخل شدن

 

به امور ديگران و امور غيرمربوط بپرهيزيم. هدف جلب رضايت

 

                  خداوند، كرامت خود و حفظ نشاط است.                                

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها