آمار بازدیدکنندگان

1
184
380765

اخبار - تقويم آموزشي 961

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

 

 

 

چنان زي كه ذكرت به تحسين كنند    چو مردي نه بر گورت نفرين كنند

 

نبايد به رسم بد آئين نهـــــــاد           كه گويند لعنت بر آن كاين نهــاد                                        

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها