آمار بازدیدکنندگان

1
380
415532

اخبار - آيين‌نامه آموزشي

 

ماده 8 آيين‌نامه آموزشي تبصره 7: چنانچه دانشجو در نيمسال ماقبل آخر

 

دانشجوي ممتاز شود و داراي معدل الف باشد (معدل 17 به بالا) مي تواند در نيمسال

 

آخر خود (چه نيمسال اول يا نيمسال دوم+تابستان) مجموعا با معرفي به استاد واحد

 

30 واحد انتخاب نمايد.

 

 

 

 

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها