آمار بازدیدکنندگان

1
186
380767

اخبار - ماده 12آيين‌نامه آموزشي

 

ماده 12 آيين‌نامه آموزشي:دانشجوي مشمول آموزش رايگان در

 

دانشگاه‌هاي دولتي، در صورت حذف يا عدم كسب نمره قبولي در هر

 

درس، براي انتخاب مجدد آن درس در صورتي كه سنوات مجاز تحصيلي

 

دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيأت

 

امناي دانشگاه مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 


 

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها