آمار بازدیدکنندگان

2
197
441994

کارکنان

مدیــر كل آموزش

آقاي دكتر محمدعلي بداغي‌فرد

تلفن مستقيم: 32770099

 معـاون

خانم زهرا خواجوی

تلفن مستقيم: 32760105 و داخلي 237-32777401

اداره خدمات آموزشي

كارشناسان:

خانم عاطفه رستم پور

خانم ميترا خليلي

تلفن مستقيم: 32776001 و داخلي 235-32777401
بايگاني جاري: خانم نسرين فراهاني داخلي 315
 
اداره امتحانات

خانم مهری آنجفی

خانم زهره محمدي

تلفن مستقيم: 32767304 و داخلي 239-32777401

 اداره امور دانش آموختگان

رئيس اداره دانش‌آموختگان: آقاي حسام‌الدين شيخي مهرآبادي

تلفن مستقيم: 32621382

كارشناسان اداره دانش آموختگان:

خانم مريم بياتي

خانم اعظم سميعي

خانم ليلا محمدي‌نسب

تلفن مستقيم: 32780600 و داخلي 236-32777401

كارشناس دفتر مؤسسات غيرانتفاعي: آقاي پويا حميدي

تلفن مستقيم: 32761006
بايگاني اداره دانش‌آموختگان: آقاي سيدقاسم حسيني
تلفن داخلي: 211
  دفتر مدیر کل

آقاي مهدی محمودی فراهانی

سمت: مسؤول دفتر مدير امور آموزشي و كارشناس امور مشمولين

تلفن مستقيم: 32770099 و داخلي: 220-32777401

دبیرخانه آموزش

آقاي حشمت ا... جودکی

تلفن مستقيم: 32774031 و داخلي 289-32777401

  

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها