آمار بازدیدکنندگان

1
142
427398

کارکنان

مدیر

آقاي دكتر محمدعلي بداغي‌فرد

تلفن مستقيم: 32770099

 

معاون

خانم زهرا خواجوی

تلفن مستقيم: 32760105 و داخلي 237

خدمات آموزش

كارشناسان:

خانم عاطفه رستم پور

خانم زهره محمدی

تلفن مستقيم: 32776001 و داخلي 235
بايگاني جاري: خانم نسرين فراهاني داخلي 315
 
اداره امتحانات

1.خانم مهری آنجفی

2.خانم زهرا منصوري

تلفن مستقيم: 32767304 و داخلي 239

 

  

اداره امور دانش آموختگان

رئيس اداره دانش‌آموختگان: آقاي حسام‌الدين شيخي مهرآبادي

تلفن مستقيم: 32621382

كارشناسان اداره دانش آموختگان:

خانم مريم بياتي

خانم اعظم سميعي

خانم ليلا محمدي‌نسب

خانم ميترا خليلي

تلفن مستقيم: 32780600 و داخلي 236

كارشناس دفتر مؤسسات غيرانتفاعي: آقاي پويا حميدي

تلفن مستقيم: 32761006
بايگاني اداره دانش‌آموختگان: آقاي سيدقاسم حسيني
تلفن داخلي: 211


 دفتر مدیر کل

آقاي مهدی محمودی فراهانی

سمت: مسؤول دفتر مدير امور آموزشي و كارشناس امور مشمولين

تلفن مستقيم: 32770099 و داخلي: 220

دبیرخانه آموزش

آقاي حشمت ا... جودکی

تلفن مستقيم: 32774031 و داخلي 289

  

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها