آمار بازدیدکنندگان

2
248
457174

چارت

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

پيرو مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه؛ از مورخ 97/4/16 لغايت

 

97/6/15 ساعت كاري كارمندان از جمله اداره كل آموزش از

 

ساعت 7:30 تا 13 خواهد بود.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها