آمار بازدیدکنندگان

2
246
457172

معاون آموزش کل

معاون

نام و نام خانوادگی: زهرا خواجوی

سمت: معاون مدیر کل آموزش

تلفن مستقیم: 32760105-086

تلفن داخلی:237

شرح وظايف معاون مديركل آموزش

  • هماهنگي با مديرآموزش در كليه وظايف محوله و نظارت بر فعاليت هاي آموزشي واحدهاي تابعه، نظارت بر امور و هماهنگي با واحدهاي خارج از اداره آموزش
  • امضاء و تأييد مكاتبات دانشجويان و...

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

پيرو مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه؛ از مورخ 97/4/16 لغايت

 

97/6/15 ساعت كاري كارمندان از جمله اداره كل آموزش از

 

ساعت 7:30 تا 13 خواهد بود.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها