آمار بازدیدکنندگان

2
233
442030

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

ماده 37: دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت ، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود ، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه ، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها