آمار بازدیدکنندگان

1
130
427386

مدير كل آموزش

مدیر امور آموزشي

آقاي دكتر محمدعلي بداغي‌فرد

سمت: مدیر امور آموزشي

مرتبه علمی: استادیار

تلفن مستقیم: 32770099-086

تلفن داخلی: 232-4-32777400

پست الکترونیک : m-bodaghifard@araku.ac.ir

 

شرح وظایف

 • نظارت بر اجراي مقررات آيين نامه ها و مصوبه هاي آموزشي درمقطع كارشناسي و ارائه ي پيشنهادهاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه
 • برنامه ريزي براي ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري
 • امورمربوط به دانش آموختگي و فارغ التحصيل مشمول نظام وظيفه
 • امورمربوط به مهماني و انتقالي دانشجويان درمقطع كارشناسي
 • امورمربوط به بررسي و پذيرش دانشجويان متقاضي انتقال به دانشگاه اراك
 • بررسي گواهي هاي پزشكي دانشجويان بيمار در جلسه كميسيون پزشكي
 • فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت تسريع در روند امورآموزشي دانشجويان
 • ارسال بخشنامه هاي وزارتي به دانشكده ها
 • تهيه گزارش حق التدريس اساتيدكلاسي و پايان نامه اي اعضاء هيأت علمي و مدعو دانشگاه
 • بررسي درخواست دانشكده ها براي ايجاد رشته و يا گروه جديد جهت طرح ئر شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسي پرونده دانشجويان جهت طرح درکمیسیون پزشکی و شوراي آموزشي
 • مكاتبه با دفترگسترش جهت أخذ مجوز ايجاد رشته جديد - بررسي ظرفيت دانشكده ها جهت پذيرش دانشجو
 • برگزاري جلسات با راهبر سيستم و مسئول آمار دانشگاه - تهيه آمار رشته هاي تحصيلي
 • ابلاغ مصوبات شوراي آموزشي - بررسي و رفع اشكال كارنامه دانشجويان بر اساس مقررات مربوطه
 • انجام مذاكرات و راهنمايي دانشجويان در موارد ارجاعي
 • پیشنهاد تقويم آموزشي جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
 • انجام اقدامات لازم در زمينه تعيين تاريخ امتحانات هر ترم با همكاري دانشكده ها و نظارت بر حسن اجراي آن
 • امضاء و تأييد مكاتبات دانشجويان و...

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها