آمار بازدیدکنندگان

2
203
442000

شرايط استفاده از معرفي به استاد

شرايط استفاده از معرفي به استاد

با عنايت به تبصره2 ماده 11 آئين نامه آموزشي ، شرايط استفاده از ((معرفي به استاد)) به شرح زير اعلام مي شود:

 1. دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد.
 2. دانشجو داراي يكي از شرايط زير باشد:
  • در آخرين نيمسال در درس مورد نظر مردود شده باشد.
  • در مقطع بالاتر پذيرفته شده باشد.
  • درس مورد نظر در آن نيمسال ارائه نشده باشد.
  • سنوات تحصيلي دانشجو به اتمام رسيده باشد.
 3. استاد درس با اخذ درس دانشجو به شكل معرفي به استاد موافقت داشته باشد. براي استفاده از معرفي به استاد لازم است دانشجو با در دست داشتن فرم تطبيق تكميل شده از طرف دانشكده درخواست خود را براي معرفي به استاد به دفتر مدير كل آموزش ارائه كند. ضمناً مقررشددرفرم معرفي به استادحداكثر4هفته پس از امضائ معاون محترم آموزشي دانشكده استادمربوطه نسبت به اعلام نمره اقدام نمايد.

تبصره 2 ماده 11 آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته مصوب 1376: در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوطه، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها