آمار بازدیدکنندگان

2
243
442040

ساعات حل تمرين

ساعات حل تمرين

ماده 9: دانشگاه‌ها مي‌توانند در صورت لزوم، به تشخيص گروه آموزشي، در هر رشته از دوره كارشناسي تا 20 ساعت، در دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته در طول دوره بيافزايند.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها