آمار بازدیدکنندگان

2
202
441999

زمان اخذ دروس تربیت بدنی

زمان اخذ دروس تربیت بدنی

با توجه به مصوبات شصت و یکمین جلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 22/9/89 مقرر گردید در خصوص واحد تربیت بدنی 1 و 2 ، واحد تربیت بدنی 1 در ترم اول و دوم به صورت اجباری اخذ و در هر نیمسال دو دانشکده بتوانند این واحد را به دانشجویان ارائه دهند. در خصوص واحد تربیت بدنی 2 نیز پیشنهاد گردید که دانشجویان حداکثر تا ترم 6 این واحد را اخذ کنند.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها