آمار بازدیدکنندگان

2
227
442024

حذف و اضافه

- حذف و اضافه

ماده 17: دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي ،  فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابه جا نمايد، مشروط بر آن كه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند.

ماده 18: در صورت اضطرار ، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده ، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند ، مشروط بر آنكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از 3/17 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياًآنكه تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.

ماده 19: حذف كليه درسهاي اخذ شده در يك نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها