آمار بازدیدکنندگان

2
241
442038

حدود اختيارات دانشگاه در برنامه درسي

حدود اختيارات دانشگاه در برنامه درسي

ماده 7 : تمام دانشگاهها موظفند برنامه‌هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي را اجرا نمايند.

ترتيب دروس یا رعايت پيش­نيازها، روش تدريس، و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها