آمار بازدیدکنندگان

3
193
352813

تماس

اداره امور دانش آموختگان

 1. نام و نام خانوادگی: مریم بیاتی

  سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

 2. نام و نام خانوادگی: اعظم سمیعی

  سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

 3. نام و نام خانوادگی: فاطمه مرجانی

  سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

تلفن مستقیم: 4-2777400-0861

تلفن داخلی:

دانشجوياني كه مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر

 

چه سريعتر به اداره امور مشمولين مراجعه نمايند.

 

در صورت عدم مراجعه و رفع نشدن مشكل معافيت

 

تحصيلي، در انتخاب واحد نيمسال 961

 

دچار مشكل خواهند شد.

اطلاعيه‌هاي آموزشي

 • نظر به مصوبه هيئت امناء دانشگاه اراك؛

   

  دانشجويان عزيز تنها سه ماه پس از تاريخ فراغت از تحصيل فرصت

   

  دارند نسبت به تسويه حساب با دانشگاه اقدام نمايند.

   

  بديهي است افرادي كه در موعد مقرر مراجعه ننمايند، طبق مصوبه

   

  مشمول پرداخت جريمه خواهند گرديد.

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها