آمار بازدیدکنندگان

1
39
323874

تماس

اداره امور دانش آموختگان

 1. نام و نام خانوادگی: مریم بیاتی

  سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

 2. نام و نام خانوادگی: اعظم سمیعی

  سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

 3. نام و نام خانوادگی: فاطمه مرجانی

  سمت: کارشناس فارغ التحصیلان

تلفن مستقیم: 4-2777400-0861

تلفن داخلی:

اطلاعيه‌هاي آموزشي

 • دانشجويان جدول ذيل مشكل معافيت تحصيلي دارند و بايد هر چه سريعتر

   

  به اداره كل آموزش (آقاي محمودي) مراجعه نمايند:

   

   

  رديف

  نام و نام خانوادگي

  رشته

  شماره دانشجويي

  1

  محمدرضا عيدي

  مكانيك

  9013253121

  2

  عليرضا چگيني

  مهندسي شيمي

  9013223209

  3 محمدامين شفايي كامپيوتر 8813231224

  4

  محمدمهدي ضرابي تربيت بدني 9411263118

  5

  حميدرضا عسگري // 9311262204

  6

  محسن احمدي مكانيك 9313253123
         

   

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها