آمار بازدیدکنندگان

2
213
442010

تعریف انتقال

تعریف انتقال

ماده 38: انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 39: انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاه‌هاي تهران ممنوع است جز در موارد زير:

شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

معلوليت موثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد، به تأييد مراجع ذيربط.

تبصره1: هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره2: براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

تبصره 3: در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد ، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و شوهر او نيز در شهرستان ، دانشجو باشد ، اگر رشته تحصلي دختر در شهرستان (محل تحصيل شوهر) موجود نباشد ، شوهر او مي تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4: به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلو گيري از سرگرداني آنان در تعيين محل تحصيل، كميته‌اي در معاونت دانشجويي دو وزارت علوم، تحقيقات وفناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل مي‌شود. اين كميته مي‌تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در هر يك از دانشگاههاي تهران، سهميه تعيين كرده و دانشجويان انتقالي را مطابق سهميه جايابي كند.

ماده 40:انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، بلامانع است.

ماده 41: انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، بلامانع است.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها