آمار بازدیدکنندگان

2
205
442002

بخشنامه نه گانه نظام وظیفه

بخشنامه نه گانه نظام وظیفه

موضوع بخش نامه : تحويل اصل مدارك تحصيلي دانشجويان پسر

عطف به بخش نامه9 گانه نظام وظيفه به شماره 57264/5/41 مورخ 4/9/82 به استحضار مي رساند دانشجويان پسري كه جهت دريافت گواهينامه موقت و دانشنامه و ريز نمرات مراجعه مي كنند با توجه به داشتن شرايط ذيل مي توانند اقدام فرمايند.

  1. دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت
  2. دارندگان كارت معافيت دائم
  3. گواهي صادره از نيروي نظامي و انتظامي مبني براستخدام درنيروهاي مذكور.
  4. گواهي صادره ازنيروي نظامي و انتظامي مبني براشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت اوليه
  5. . گواهي اشتغال به تحصيل يا خدمت دروزارت بهداشت آموزش و پرورش سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و آموزشگاه فنون هواپيمائي
  6. برگ اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غيبت درمدت اعتبارآن
  7. كارت معافيت موقت درمدت اعتبار
  8. گواهي صادره از سوي سازمان وظيفه عمومي و معاونتهاي وظيفه استانهاي كشور .

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به این آدرس مراجعه نمایید:

http://www.msrt.ir/sites/ddstu/lists/list1/view1.aspx

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها