آمار بازدیدکنندگان

1
367
415519

انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي

انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي

ماده 42: انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ويژه صورت مي‌گيرد و اين ضوابط توسط دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تدوين و ابلاع مي‌شود.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

همراه داشتن كارت جامع دانشجويي «هوشمند» در

تمامي امتحانات پايان نيمسال الزامي است.

لذا دانشجوياني كه هنوز كارت هوشمند خود را دريافت ننموده‌اند به آموزش دانشكده مراجعه نمايند.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها