آمار بازدیدکنندگان

2
235
442032

انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي

انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي

ماده 42: انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ويژه صورت مي‌گيرد و اين ضوابط توسط دو وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تدوين و ابلاع مي‌شود.

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه مي‌رساند:

 

با توجه به برگزاري كلاس آموزشي در روز سه‌شنبه مورخ 97/3/22 و از ساعت

 

8:30 تا 12:30  خدمات آموزشي از سوي كاركنان و مديريت امور

 

آموزشي و آموزش دانشكده‌ها  ارائه نمي‌گردد.

 

اطلاعيه‌هاي آموزشي

مدير امور آموزشي دانشگاه

اداره دانش آموختگان

قوانین و مقررات

فرآیند ها

               فرآیند ها

فرم ها

            فرم ها