مدیر امور آموزشی

مدیر امور آموزشی

آقای دکتر محمدعلی بداغی‌فرد

سمت: مدیر امور آموزشی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن مستقیم: 32770099-086

تلفن داخلی: 232-4-32777400

پست الکترونیک : m-bodaghifard@araku.ac.ir

 

شرح وظایف

 • نظارت بر اجرای مقررات آیین نامه ها و مصوبه های آموزشی درمقطع کارشناسی و ارائه ی پیشنهادهای لازم به شورای آموزشی دانشگاه
 • برنامه ریزی برای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری
 • امورمربوط به دانش آموختگی و فارغ التحصیل مشمول نظام وظیفه
 • امورمربوط به مهمانی و انتقالی دانشجویان درمقطع کارشناسی
 • امورمربوط به بررسی و پذیرش دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه اراک
 • بررسی گواهی های پزشکی دانشجویان بیمار در جلسه کمیسیون پزشکی
 • فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت تسریع در روند امورآموزشی دانشجویان
 • ارسال بخشنامه های وزارتی به دانشکده ها
 • تهیه گزارش حق التدریس اساتیدکلاسی و پایان نامه ای اعضاء هیأت علمی و مدعو دانشگاه
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته و یا گروه جدید جهت طرح ئر شورای آموزشی دانشگاه
 • بررسی پرونده دانشجویان جهت طرح درکمیسیون پزشکی و شورای آموزشی
 • مکاتبه با دفترگسترش جهت أخذ مجوز ایجاد رشته جدید - بررسی ظرفیت دانشکده ها جهت پذیرش دانشجو
 • برگزاری جلسات با راهبر سیستم و مسئول آمار دانشگاه - تهیه آمار رشته های تحصیلی
 • ابلاغ مصوبات شورای آموزشی - بررسی و رفع اشکال کارنامه دانشجویان بر اساس مقررات مربوطه
 • انجام مذاکرات و راهنمایی دانشجویان در موارد ارجاعی
 • پیشنهاد تقویم آموزشی جهت تصویب در شورای آموزشی دانشگاه
 • انجام اقدامات لازم در زمینه تعیین تاریخ امتحانات هر ترم با همکاری دانشکده ها و نظارت بر حسن اجرای آن
 • امضاء و تأیید مکاتبات دانشجویان و...
 

روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک