شرایط استفاده از معرفی به استاد

 

با عنایت به تبصره2 ماده 11 آئین نامه آموزشی ، شرایط استفاده از ((معرفی به استاد)) به شرح زیر اعلام می شود:

 1. دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد.
 2. دانشجو دارای یکی از شرایط زیر باشد:
  • در آخرین نیمسال در درس مورد نظر مردود شده باشد.
  • در مقطع بالاتر پذیرفته شده باشد.
  • درس مورد نظر در آن نیمسال ارائه نشده باشد.
  • سنوات تحصیلی دانشجو به اتمام رسیده باشد.
 3. استاد درس با اخذ درس دانشجو به شکل معرفی به استاد موافقت داشته باشد. برای استفاده از معرفی به استاد لازم است دانشجو با در دست داشتن فرم تطبیق تکمیل شده از طرف دانشکده درخواست خود را برای معرفی به استاد به دفتر مدیر کل آموزش ارائه کند. ضمناً مقررشددرفرم معرفی به استادحداکثر4هفته پس از امضائ معاون محترم آموزشی دانشکده استادمربوطه نسبت به اعلام نمره اقدام نماید.

تبصره 2 ماده 11 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب 1376: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوطه، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک