به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه می‌رساند

 به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه می‌رساند: 

 

پیرو مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه؛ از مورخ 97/4/16 لغایت

 

97/6/15 ساعت کاری کارمندان از جمله اداره کل آموزش از

 

ساعت 7:30 تا 13 خواهد بود. 


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک