ان لقتل الحسین حرارهً فی قلوب المؤمنین لاتبرد ابداً

همانا قتل حسین (ع) حرارتی در دل‌های مومنان ایجاد کرده که هرگز سرد نخواهد شد.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک