اطلاع رسانی در خصوص تشکیل پرونده در کمیسیون موارد خاص

«قابل توجه دانشجویان محترم»

کلیه امور مربوط به کمیسیون موارد خاص به صورت غیر

حضوری و از طریق سامانه جامع امور دانشجویی (سامانه

سجاد) به آدرسhttp://portal.saorg.ir انجام

می‌پذیرد.لذاخواهشمند است جهت تشکیل پرونده و واریز

هزینه‌ بررسی به سایت مربوطه مراجعه فرمایید.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک