اطلاع‌رسانی در خصوص راه‌های ارتباطی با آموزش کل

جهت فرستادن فکس به اداره کل آموزش از طریق شماره فکس 08632621351 اقدام نمایید.

جهت ارسال ایمیل به اداره کل‌آموزش از مسیر u- amozesh@araku.ac.ir  اقدام فرمایید.

متصدی: مسئول دفتر مدیر آموزش (آقای محمودی) شماره تماس: 32621350


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک