اطلاعیه شماره 1 ثبت نام کارشناسی با آزمون و کارشناسی ناپیوسته آزمون سراسری 1398

ضمن عرض تبریک سال تحصیلی جدید به کلیه دانشجویان جدید الورود و با آرزوی تحصیلی توأم با نشاط و موفقیت ، بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه اراک در مرحله اول بصورت الکترونیکی و بعد از آن در مرحله دوم دریافت مدارک به صورت حضوری انجام خواهد شد که مشروح مدارک در اطلاعیه بعدی حضورتان اعلام می شود و انجام  هر دو مرحله مذکور جهت ثبت نام قطعی ، الزامی است.

ثبت نام غیرحضوری - الکترونیکی از روز سه شنبه مورخ 26/06/1398 آغاز می شود که توضیحات آن متعاقباً به استحضار رسانیده خواهد شد.

لازم به توضیح است که مرحله ثبت نام غیرحضوری به صورت الکترونیکی-اینترنتی صورت پذیرفته و در این مرحله نیازی به مراجعه حضوری پذیرفته شدگان به دانشگاه نمی باشد .

متذکر می گردد در صورت عدم انجام ثبت نام غیرحضوری-الکترونیکی دانشگاه از انجام ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان  (دریافت حضوری مدارک مرحله دوم ثبت نام ) ممانعت خواهد نمود.

                                                

شماره تماس موارد ضروری :

 امور مشمولین(خانم امانی):                               08632621364

امور مالی(خانم لشنی):                                      08632621552

اداره خوابگاه آقایان(آقای شفیعی):                      08634173325 

 اداره خوابگاه خانم ها (خانم فارسیجانی):              08634173440 


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک