اطلاعیه اداره فارغ‌التحصیلان در خصوص تسویه حساب غیرحضوری

فارغ‌التحصیلان محترم:

لطفاً پس از اطمینان از تأیید گزارش 522 (تسویه حساب)؛ به اداره کل آموزش مراجعه نمایید و ازهرگونه مراجعه حضوری قبل از تسویه حساب کامل خودداری فرمایید.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک