نمایش اسناد و رسانه‌ها

راهنمای دانشجو

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای درخواست فارغ التحصیلی سیستمی دانلود (384.4k)
فرآیند تسویه حساب فارغ التحصیلان دانلود (199.8k)
راهنمای فرآیند صدور دانشنامه دانلود (255.9k)
راهنمای لغو تعهد آموزش رایگان دانلود (1,258.7k)
راهنمای استفاده از خدمات مرکز انفورماتیک دانلود (209.0k)
راهنمای درخواست حذف ترم دانلود (1,652.5k)
راهنمای اسفاده از سامانه سجاد دانلود (12,901.9k)